About the host school

Name/ Iskola neve: Liepaja Centre Primary School

Coordinator of this project/ Koordinátor: Kristine Bardule

Number of Students/ A diákok száma: 600 students

Number of Teachers/ A tanárok száma: 38 (1 specialneed teacher,  1 psychologist, 1 speech therapist)

Number of workers/Dolgozók száma: 24 (2 nurses included)

Obligatory lessons for Teachers/ tanárok kötelelző óraszáma:21
Minority/Kisebbség: 0 %

 

 

 

The school building

 

With colleagues from Bulgaria

Job shadowing In Latvia

We started our journey to Latvia with great expectation and curiosity because we didn’t know much about this small country.
Liepaja is the third biggest city of Latvia, situated on the cost of the Baltic Sea.
Its area is huge and has a wide variety of architecture.

The most obvious was the abundance of uninhabited houses, but the beach, the port, the nice and huge   parks, the sport centres made the town more beautiful.

The primary school, we visited, has two buildings. One for the 1st, 2nd and 3rd graders and the other is for the 4th, 5th and 6th graders. The school’s historical buildings were built during the Soviet time. They were not originally designed for schools, that’s why the buildings are neither really appropriate for students nor for classrooms, but they have to be rebuilt till 2020. For the lower classes there isn’t a courtyard or a playground so the students are inside the school building all day. The classrooms and the gym are very small comparing to the high number of students. There are more than 25 pupils in one class. The stairs are very steep. But there is a bigger concert hall where they can organize a lot of events, concerts, or even competitions.

Our aims were to know more about the Latvian school system, to focus on ICT and to study cooperative group works. We saw frontal work forms mainly expect one or two lessons where students worked in pairs. During the lessons the students did the same exercises without differentiation. We liked that they start the lessons with a plan, so pupils could follow what they are going to do during the lesson. Teachers made the lessons so colourful with movements, songs and sings. They finished every lesson with a self-evaluation, and the teachers didn’t correct them if they were not right. Students used books that they got from the library and worked in exercises books and on worksheets. Teachers used internet, white boards or projectors in every lesson. There were 4 interactive white boards: 1 for the lower primary classes and 3 for the upper primary classes. There were computers and projectors in every classroom. In each ICT rooms there were 15-15 computers, and there are 20 tablets at school what teachers can use in every lesson.

Lessons start at 8˙:30, the breaks are 10 minutes long. For the lower graders they have 4 or 5 lessons, for the upper graders they have maximum 7 lessons a day. After the obligatory lessons students can choose some faculties like programming, music, sport or reading. At the library they can do some exciting exercises too. The school has some traditions too. For example: reading together, science night, Christmas, carnival, school market, concert for parents, school newspaper, subject Olympiads.

We are sure that there is a very good team work between the teachers the headmistress and the deputies.

We can say that everyone waited for us nicely and we were welcomed with interest. They organized a small concert, a lot of trips, sightseeing tours, dinners and many other programs for us.

Thanks for the hard work, nice moments, new knowledge and mainly for this meaningful week.

 

Éva Gulyás

Job shadowing Lettországban

Nagy várakozással és kíváncsisággal indultunk Lettországba, hiszen erről a mindössze kétmilliós lakosságú országról nem sok ismeretünk volt.
Liepaja Lettország harmadik legnagyobb városa, a Balti-tenger partján.
Területe hatalmas, építészete nagyon sokféle. Legszembetűnőbb a rengeteg lakatlan ház volt, de mindezt szépítette a gyönyörű tengerpart, kikötő, a rendezett, óriási parkok, sportolási és szabadidős központok.
Az általános iskola két épületben tevékenykedik, külön az 1. 2. 3. osztály,
külön a 4. 5. 6. osztály. Mindkét iskola történelmi épület, még a szovjet időkben épült. Eredetileg nem iskoláknak tervezték. 

Adottságaik nem igazán megfelelőek a gyermekek számára, s ezen 2020-ig kötelező változtatniuk. Az alsó tagozatosak számára nincs udvar, a gyerekek egész nap az épületben tartózkodnak. A tantermek és a tornaterem nagyon kicsi
a nagy osztálylétszámokhoz képest. A lépcsők nagyon meredekek. Viszont van egy nagyobb koncerttermük, ahol a különféle rendezvényeket tartják.

Tanulmányi utunk célja a lett iskolarendszer megismerése, különösen az informatikai felszereltség, informatikai eszközök használatának megfigyelése, illetve a kooperatív munkaforma tanulmányozása volt.
Munkaformákat tekintve többnyire frontális osztálymunkát láttunk, csoportmunkában csak ritkán dolgoztak a gyerekek. Egy-két órán volt páros munka. Az órákon nincs differenciálás, minden gyerek ugyanazt a feladatot végzi.
Nagyon tetszett, hogy minden óra elején a táblára felkerült az óra menete, az hogy milyen feladatokat fognak megoldani. Amikor egy feladattal végeztek, ez lekerült a tábláról, így a gyerekek látták, milyen feladat van még hátra, hol tartanak az óra anyagában.
Minden órát énekkel, zenével, játékkal, mozgással színesítettek.

Az órák önértékeléssel fejeződtek be, de ezt nem követte a tanári értékelés, az esetleges korrigálás.
A gyerekek könyvtári, tartós könyveket használnak, füzetbe, illetve feladatlapokon dolgoznak.
Az informatikai eszközöket szinte minden órán használták. Digitális tábla három darab van; egy az alsó, kettő a felső tagozaton. Nagyon jó, hogy minden osztályban van számítógép és projektor. Az informatikatermekben 15-15 számítógép van. Az iskolának 20 darab táblagépe van, amelyet a tanárok visznek be az adott órára.

Az iskolában csak délelőtt van tanítás, ami 8.30-kor kezdődik, a szünetek tíz percesek. Alsóban négy vagy öt, felsőben max. hét óra van. A délutáni foglalkozások nagyon változatosak, több fakultáció közül választhatnak a gyerekek, pl.: programozás, zene, sport, olvasás stb. A könyvtár külön feladatokkal is várja az érdeklődőket.
Az iskolának több hagyománya is van, mint pl.: a közös olvasás, tudományos éjszaka, karácsony, farsang, gyerekek saját maguk által gyártott játékok vására, koncert a szülőknek, április 1-i tréfák a rádióban, vetélkedők, tantárgyi olimpiák, iskolaújság.

Úgy éreztük, az iskolában nagyon jó csapatmunka folyik, s ez a segítőkész, határozott iskolavezetésnek is köszönhető.
A pedagógusok összetartó munkáját mutatja az is, hogy az általuk kitalált ötletes feladatokat egy könyvbe gyűjtik, amit utána bárki felhasználhat.
A gyerekek és a tanárok is nagyon kedvesen, érdeklődve fogadtak bennünket. A gyerekek népi játékokkal, népdalokkal, kis műsorral kedveskedtek nekünk, amelyből megismerhettük egy kicsit a lett kultúrát.
A helyi kollégák több programmal is készültek, közös vacsora, városnézés, tengerparti séta, kenyérsütés, kirándulás.
Köszönjük ezt a kellemes, sok újdonságot nyújtó, tartalmas hetet.

Pethőné Ötvös Edina
2016.