Preparation for the visits

What to do in advance:

 1. Read our application and the contract
 2. Prepare an „expectation” questionnaire or list according to the application.
  What are we interested in? What do we want to see?
 3. Prepare and completing an evaluation guide
 4. Contact the host school about the accommodation/ meals/ planed programs, activities on skype
 5. Ask for a program from the coordinator of the host school
 6. Prepare professionally for the visit
  1. study the subject areas/be familiar with ICT terminologies
  2. Prepare the following regarding our school:
   1. Hungarian school system
   2. Description of our school
   3. all-day education (from the teachers’ and students’ point of view)
   4. duty system
   5. intermittent supply
   6. exams / qualifications
   7. number of children, class sizes / trends / minority
  3. prepare for  the following regarding job-shadowing:
   1. teaching ICT in our school
   2. school facilities
   3. how and when we use our equipment
   4. use of IWB
   5. software/programs/ i-tools
   6. vision of the future/opportunities, possibilities

 

Tasks during job-shadowing:

 • Get to know the school system of the host country
 • Opportunities to choose student books
 • Talk to the headmaster/headmistress about :
  • intermittent supply
  • The structure of the school, the local system, endowments, kids
  • all-day education,
  • holidays
  • breaks between lessons
  • duty system, and duty system during holidays
  • qualification of the teachers, exams,
 • regarding job-shadowing:
 • teaching ICT at school
 • school facilities
 • use of ICT equipment during lessons
 • IWB/language lab/student laptop and their usage
 • software/programs/ i-tools
 • vision of the future/ opportunities/ plans/ developments/ applications

During the visit:

 • observe at least 10 lessons during the visit (the program is only for 6 days, it won’t be so tiring and the participants can have also some free time activities as well)
 • prepare observation diary/ sheets
 • experience exchanges/ meetings with colleagues form the host school
 • collect at least  2 good practices/ ideas and take notes of them
 • focus on positive aspects
 • it is important that the guests have a positive impression of the host school/country but it cannot be harm the professional program
 • We do not know the online report form yet, that’s why it is very important to take notes of everything (information/ideas) important.
 • It is very important to take into consideration the dissemination during the visit.

After arriving home:

 • report about the visit for the colleagues/head of school during a meeting
 • presentation or lesson about the experience
 • prepare an evaluation/feedback
 • media appearance

 

 

Felkészülés a kiutazásokra

Teendők előzetesen:

 1. tanulmányozni a szerződést, mit írtunk le
 2. elkészíteni az „elvárási” kérdőívet/listát a pályázatban foglaltak alapján
 3. Mit nézünk, mi érdekel minket
 4. elkészíteni/ összeállítani az értékelés szempontsorát
 5. egyeztetés az fogadó iskolával a szállás/étkezés/tervezett programmal kapcsolatosan skype-on
 6. programot kérni a fogadó iskola koordinátorától
 7. felkészülni szakmailag a kiutazásra
  1. tanulmányozni a szakmai tématerületet/ szaknyelvi felkészülés szükséges
  2. felkészülni a következőkből az iskolára vonatkozólag:
   1. magyar iskolarendszer
   2. iskolánk bemutatása
   3. egész napos oktatás (tanár és diák szempontból)
   4. ügyeleti rendszer
   5. szakos ellátottság
   6. szakvizsgák/végzettségek
   7. gyereklétszám, arány, osztálylétszámok/tendenciák/kisebbség helyzete
  3. felkészülni a következőkből a szakmára (job-shadowing) vonatkozólag:
   1. informatikaoktatás az iskolánkban
   2. milyen az iskola felszereltsége
   3. milyen órákon használjuk eszközeinket
   4. interaktív táblák használata
   5. szoftverek/programok/tankönyvi i-toolok
   6. jövőkép/lehetőségek

 

Feladatok a job-shadowing alatt:

 • megismerni az adott ország oktatási rendszerét
 • mennyire szabad a tankönyvválasztás
 • beszélgetni az igazgatóval
  • a szakos ellátottságról
  • az iskola felépítése, helyi rendszere, adottságai, gyerekanyaga
  • van-e iskola otthon,
  • szünetek az iskolában
  • csengetés rendje
  • ügyeleti rend, a szünidőben is
  • szakképzések, szakvizsgák, végzettségek
 • a job-shadowing témájával kapcsolatosan:
 • informatikaoktatás az iskolában
 • milyen az iskola felszereltsége
 • milyen órákon használják eszközeiket
 • interaktív táblák/nyelvi labor/tanulói laptop használata
 • szoftverek/programok/tankönyvi i-toolok
 • jövőkép/lehetőségek/mit terveznek, fejlesztések/pályázatok

A kint tartózkodás alatt:

 • minimum 10 tanóra látogatása (mivel a program 6 napos, napi 2 óra látogatás nem megterhelő és még szabadidős program is belefér)
 • hospitálási napló készítése
 • beszélgetés a kinti kollégákkal/értekezlet szakmai témában
 • legalább 2 jó ötlet/tanítási gyakorlat lejegyzése
 • pozitívumokra összpontosítás
 • fontos, hogy a kiutazó kollégák is jól érezzék magukat, de az a szakmai program rovására nem mehet.
 • Mivel még nem tudjuk a szakmai beszámoló kérdőívének kérdősorát minden fontos információt/ötletet le kell jegyezni.
 • fontos a disszemináció átgondolása már a kint tartózkodás során

 

Hazaérkezés után:

 • beszámoló a kollégáknak/vezetőségnek értekezleten
 • bemutató óra tartása/prezentáció a szerzett tapasztalatokról
 • értékelés készítése
 • média megjelenés

 

A fentiek vonatkoznak a nyelvtanfolyamokra és a tanártovábbképzésekre is, természetesen azoknak megfelelően módosítva.

Értékelési és disszeminációs terv

Értékelési terv

 1. Előzetes megfigyelési szempontrendszer a kiutazó kollégáknak
 1. Mit nézünk, mi érdekel minket, ún. bemeneti teszt készítése
 2. Javaslatok az értékelés szempontsorra
 1. A kint tartózkodás és hazaérkezés utáni kérdőív a résztvevőknek (értékelési munkacsoport értékelése)

Hogyan valósultak meg elvárásaink?  

A kimeneti teszt kérdései:

Kérem minden esetben karikázza be a az Önhöz legközelebb álló  választ!

 1. Osztályozza az iskola hangulatát! 1-2-3-4-5
 2. Osztályozza a tanári szoba hangulatát! 1-2-3-4-5
 3. Milyen az iskolában a diákok kapcsolata a gazdasági, adminisztratív dolgozókkal, technikai dolgozókkal, konyhai dolgozókkal? 1-2-3-4-5
 4. Mennyire segítőkészek a tanárok? 1-2-3-4-5
 5. Milyen az osztálytermek tisztasága? 1-2-3-4-5
 6. Milyen az osztálytermek felszereltsége? 1-2-3-4-5
 7. Milyen a környezet rendezettsége? 1-2-3-4-5
 8. Milyen a környezet biztonsága? 1-2-3-4-5
 9. Milyen a menzai étkezés színvonala, mennyisége? 1-2-3-4-5
 10. Milyen az elektronikai eszközök felszereltsége? 1-2-3-4-5
 11. Mennyire elégedett a tanórán kívüli tevékenységekkel?
  1. iskolai rendezvények száma 1-2-3-4-5
  2. iskolai rendezvények szervezettsége 1-2-3-4-5
  3. hangulata 1-2-3-4-5
  4. kirándulások száma 1-2-3-4-5
  5. kirándulások szervezettsége 1-2-3-4-5
  6. felzárkóztató foglalkozások eredményessége 1-2-3-4-5
  7. felzárkóztató foglalkozások kínálata 1-2-3-4-5
 12. Betartják-e a tanulók az iskolai szabályokat? igen – nem
 13. Bántják-e egymást a gyerekek? igen – nem
 14. Elismerik-e a tudást? igen  - nem
 15. A tanárokhoz fordulhatnak-e segítségért a tanulók? igen – nem
 16. Jól érzik-e magukat a gyerekek? igen – nem
 17. Sokszor kapnak-e dicséretet a gyerekek? igen – nem
 18. Megfelelő-e a tanulók terhelhetősége? igen - nem
 19. Mi jellemző leginkább az iskolára?
  1. csendes 1-2-3-4-5; zajos
  2. fegyelmezett 1-2-3-4-5; fegyelmezetlen
  3. tiszta 1-2-3-4-5; szemetes
  4. rideg 1-2-3-4-5; kellemes
 20. Mennyire kommunikatívak a tanulók? 1-2-3-4-5
 21. Mennyire kommunikatívak  a szülők? 1-2-3-4-5
 22. Mennyire kommunikatívak a tanárok? 1-2-3-4-5
 23. Mennyire szabálytartóak a gyerekek? 1-2-3-4-5

 

Kérem, a következő kérdésekre hosszabban válaszoljon!

 1. Írjon az iskola értékelési rendszeréről!
 2. Mennyire elégedettek a szülők és a gyerekek ezzel?
 3. A szülők mennyire vesznek részt az iskolai életben?
 4. Mi a véleménye az iskolai szolgáltatásokról?
  1. könyvtár
  2. napközi
  3. szakkőr
  4. sportkőr
  5. ünnepségek
  6. táborok
 5. Néhány szóban jellemezze az iskolát, pl.: közösséget kovácsoló programok, tanórák, stb.
 6. Miért érdemes ebbe az iskolába járni?
 1. A résztvevő önértékelése
 2. Projekt team értékelése
  1. Megfelelt- e a mobilitás a várakozásoknak? (Ha igen miben, mennyiben?)
  2. Van -e pozitív hozadéka a mobilitásnak? (Ha igen melyek ezek?)
  3. Tudjuk -e hasznosítani őket? Melyek az iskolára, egyénre kifejtett hatások?
  4. Érdemes -e folytatni, ha igen, hogyan? Ha nem, milyen változásokat kell eszközölni, hogy érdemes legyen?
 3. KLIK értékelése saját szempontrendszer szerint

Disszeminációs terv

Disszemináció területei, módjai és célcsoportjai

 1. Kik terjesztik a szerzett ismereteket?
  1. résztvevők
  2. projekt team
  3. iskola vezetősége
 1. Hol kerülnek terjesztésre a projekt eredményei?
  1. Honlapon: https://teachertrainingka1.webnode.hu/
  2. Iskola:
   1. Tantestületi értekezleteken
   2. Munkaközösségi értekezleten
   3. Szakmai délutánokon
   4. Bemutató órákon
 1. Helyi újság: https://www.bicske.hu/hu/ii.-evfolyam-10.-szam
 2. Helyi tévéműsorán: https://www.bicsketv.hu/index.html
 3. Tankerületi találkozókon (12 intézménynek)
 1. Célközönség
  1. Iskola tantestülete
  2. Diákok
  3. Tankerület
  4. Diákok szülei
  5. Tankerület intézményeinek tanárai
  6. Város lakossága