Teaching practice in Braganca (Portugal)

Teaching assignment in Braganca (Portugal) from 15th May to 19th May 2017.

About the host school

Name/ Iskola neve: Agrupamento de Escolas Miguel Torga

Coordinator of this project/ Koordinátor: Margarida Marques

Number of Students/ A diákok száma: 821
Number of Teachers/ A tanárok száma: 140

Obligatory lessons for Teachers/ tanárok kötelelző óraszáma: 22 hours/week

Minority/Kisebbség: 2 %

Teaching practice in Braganca (Portugal) Report

My school applied for Erasmus+ KA1 in February 2015 and we got the grant for a teaching practice as well. I had the opportunity to spend my teaching practice, 5 working days, in Bragança at Agrupamento de Escolas Miguel Torga. I had a very fulfilling experience during my stay in Portugal. I was sure that my colleague there with whom I applied and who invited me there was a reliable person and what we may call a maximalist in all her work-related activities, so she would be well prepared and bring all her enthusiasm to this project.

First of all I learnt a lot about the Portuguese school system and about the host school. My findings were the following:

 • They have 90-minute lessons
 • In the morning students have 2 breaks, one of 20 minutes and another of 10 minutes, and then they have a lunch break of about an hour
 • In the afternoon students have a 25 minute break
 • They finish school at 5:10pm
 • Teachers may have a day off during the week
 • There is no duty system at school – there are caretakers at the school who perform several tasks including monitoring students when they are not having classes
 • Kids are quite loud during breaks in the corridors, but they are really focused on tasks during the lessons. They pay attention to the teachers and carry out the tasks presented to them
 • The headmaster of this school (Agrupamento de Escolas Miguel Torga) is responsible for 4 schools in the area, including kindergarden and primary school.
 • This institution comprises students from 3 to 18 years old
 • One thing which I found uncommon was that teachers with health problems and working far away from home can choose to be relocated to a different school. The Ministry of Education will then assign them work in a different school, most likely the closest one to their home.
 • In this big school, which has 821 students, there are only 12 minority students - African, Eastern European and Romani students 
 • They start compulsory language teaching in grade 5, but the motivation for learning a foreign language is higher than in Hungary

 

During my teaching practice I observed several lessons, mainly English lessons because it is my main subject, but I also visited and observed lessons of Spanish, Primary English, ICT and French.

The hospitality of the school was amazing. Not only my friend but many other colleagues and the headmaster were visibly happy about my visit. Even the kids were happy too, they knew me because   I met some of them during another visits in a Comenius project called European Youth and DROPS.

My presentation about Hungary, the Hungarian school system and my school was a success too. More than 20 teachers were interested in it and, even though it was supposed to have only lasted for an hour, it took two and a half hours because the questions from the audience just wouldn’t stop.

One afternoon I could talk to the headmaster and the deputy heads of the school for more than 2 hours and I gathered lots of information about the school and the system.

My friend, who is the coordinator of this project, was really well prepared and helped me a lot. I cannot thank her enough for her guidance as well as for the warmth she greeted me with.

The program wouldn’t have been complete without two things: one was the culinary delights one can find in this region, the other one was a trip to Póvoa de Varzim on the sea side.

To sum up, my teaching practice was a very successful event. I learnt a lot, I practised teaching in a different environment and could give something to the host school, both to students and teachers, plus I got new friends too.

 

                                                                     We certify that

                                                 Pató Csabáné Szebényi Éva

                   participated in a Teaching Practice experience at Agrupamento de Escolas Miguel Torga

                   in Bragança, Portugal within the Programme Erasmus+ KA1 from 15th to 19th May 2017.

 

The participant:

Observed:

 • 12 English lessons 45 minutes each
 • 11 lessons 45 minutes each (French, Primary English, ICT, Spanish)

Presented:

 • Hungary
 • Facts about the Hungarian school system
 • The school Bicskei Csokonai Vitéz Mihály primary school

Had opportunity to:

 • Learn about the host school and the school system in Portugal
 • Exchange ideas with teachers from the host school
 • Interview the school headmaster
 • Disseminate EEA grant experience

Taught:

 • 5 English lessons in  classes 6th B, 7th A, 10th A, 11th A and 12th A

Practised:

 • Dance activities

Visited:

 • The school surroundings
 • The City of Braganca
 • Póvoa de Varzim on the coast of Portugal

Bragança, 19th May 2017

   

Tanítási gyakorlat Portugáliában

Nagy reménységekkel mentem és nem először Portugáliába, pontosabban Bragançaba a megpályázott tanítási gyakorlatra. Tudtam, hogy a kolléganő, aki egyben a barátnőm is, mennyire maximalista és mennyire felkészül a fogadásomra. Reményeim valóra is váltak.

Első sorban rengeteg mindent tudtam meg a portugál iskolarendszerről, de különösen a Miguel Torga Középiskoláról. Mik is voltak ezek?

Csak néhány példa:

-          az iskolában 90 perces órák vannak

-          délelőtt csak két szünet van, egy 20 és egy 10 perces, majd egy egy órás ebédszünet

-          délután pedig csak egy 10 perces szünet

-          a tanítás 17:10-kor ér véget, de azok a szülők, akik igazolni tudják, hogy sokáig dolgoznak a gyerekeket egészen 19:00 óráig az iskolában hagyhatják.

-          A tanárok munkaideje 8:30-tól 17:10-ig tart, de a legtöbb kolléga a héten csak 3 napot dolgozik, vagyis van két szabadnapjuk. (A kolléganőmnek nincs órája kedden és pénteken.)

-          A tanárok nem látnak egy ügyeletet (Az igazgató úr nem is tudta mire gondolok, mikor ezt kérdeztem.) Azok az alkalmazottak, akik az iskolában dolgoznak, látnak el ügyeletet a folyosókon.

-          A gyerekek a folyosón igen hangosak, viszont meglepő módon, a tanórákon teljesen feladat orientáltak. Figyelnek, azt a feladatot végzik, amit a tanár ad.

-          Az iskolának három tagintézménye is van.

-          A minisztérium jelöli ki az ott dolgozó pedagógusokat.

-          Furcsa (számomra) az, hogy azok a pedagógusok, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt csökkentett munkaképességűek, megválaszthatják az iskolát, ahol dolgozni szeretnének. Így kb. 30 olyan pedagógus is dolgozik az iskolában, akiknek úgy mond „el kell tölteni az idejüket” és kevés órával, de ott kell lenniük az iskolában és nem csinálnak szinte semmit.

-          a 821 fős iskolában csupán 12 fő számít kisebbségnek, ők vagy Afrikából, vagy valamely kelet európai országból jöttek, illetve romák.

-          Az intézménybe 3-tól 18 éves korig járnak a diákok.

-          A nyelvoktatás az ötödik osztályban kezdődik, viszont a nyelvtanulási motiváció rendkívül nagy.

Tanítási gyakorlatom alatt először is órákat látogattam. Többnyire angol órákat, mert ez volt a tanítási gyakorlat fő tantárgya, de részt vettem spanyol nyelvórán, francia nyelvórán, informatika órán és alsó tagozatos angol nyelvórán is.

Nagy szeretettel fogadtak az iskolában. Nem csak a kolléganő, a kollégák, az igazgató, de még a gyerekek is, hiszen már találkoztunk, ugyanis ez az iskola volt partner iskolánk a European Youth és a DROPS című Comenius projektjeinkben.

Legmeglepőbb élményem, hogy a tanár kolléga szavára, hogy „köszönjetek el a tanárnőtől”, kb 20 16 éves diáklány és fiú jött oda és három kivételével mindtől puszit kaptam elköszönésképpen.:-)

Nagy örömömre nagyon sokan vettek részt azon a délutánon, melyen lehetőségem volt bemutatni Magyarországot, a magyar oktatásrendszert és a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolát. Érdeklődtek, kérdezgettek és az egy órásra tervezett előadás két és fél órásra húzódott.

Lehetőségem volt több mint két órás beszélgetést folytatni az iskola igazgatójával és a gazdasági ügyekért felelős igazgatóhelyettessel.

A fogadó kolléganő rendkívül felkészült volt, szinte minden percem be volt osztva.

Természetesen nem lett volna teljes a program két dolog nélkül. Az egyik a helyi konyha és ételek megismerése nélkül, valamint a környék nevezetességeinek felfedezése nélkül, így jutottam el az Atlanti-óceán partjára Póvoa de Varzim településre is.

Összességében egy rendkívül jól sikerült tanítási gyakorlaton vettem részt. Tanultam, gyakoroltam és én is gazdagíthattam a fogadó iskola tanulóinak életét, tanárainak információit Magyarországról és új barátokat is szereztem. 

Pató Csabáné Szebényi Éva