A Projekt rövid története

2015 márciusában újra pályáztunk a Tempus Közalapítvány által meghírdetett Erasmus+ KA1-es pályázatra.

Először a várólista második helyére sorolták projektünket, de 2015 októberében mégis lehetőségünk nyílt arra, hogy a megnyert 7 mobilitást megvalósítsuk.

Így tanáraink Portugáliába és Lettországba jutnak majd el, job shadowing és tanítási gyakorlatra. Örülünk és hálásak vagyunk egy újabb lehetőségért.

History of project

We applied for Earsmus+ Ka1 in March 2015 at Tempus National Agency again. Unfortunately our project got a place on the waiting list first.

But luckily in October 2015 we got the message that we can fulfil the approved 7 mobilities. So our teachers are going to visit 3 schools, 2 in Portugal and 1 in Latvia, doing job shadowing and teaching practice there.

We are glad and happy about this new opportunity.

Summary of our project

The project called “TRY” has two intentions: Firstly, it is a project that intends to try out again the advantages brought about by the new program called Erasmus+ and find out how it broadens opportunities for teacher training and job shadowing with a European dimension in the long term. Secondly, it is an acronym for “Trainings to Renew Yourselves”. With this project we would like to give opportunities to our motivated teacher colleagues to renew themselves in the field of education and furthermore to give them new opportunities to develop their knowledge, skills, and abilities and exchange their experiences with teachers from other countries.
Considering the needs of our school there are three courses of action we take as far as the development of our staff is concerned.
First we offer and do job-shadowing in the field of dealing with special needs students, cooperative work and how to use ICT during lessons.  We want to show and compare the work of our special education teachers, learn new methods and forms of cooperative activities and the usage of modern technology. Our school intends to use this knowledge not only in lessons with special needs students but with talented students as well. With teaching practice we want to give an opportunity to one of our teachers to develop her teaching skills abroad.
Second we want to give opportunities to teachers to develop their foreign language skills to be able to motivate our students to learn foreign languages more effectively.
And third we strongly believe that methodology development doesn’t stop when higher education ends and our teachers still need to improve their teaching strategies, so we support them in the field of teacher training.
Let’s have a look at it step by step:
1. With the first job-shadowing we want to offer opportunities for our special education teachers. We want to show how well they do their job and to give them opportunities to have a look at how special education teachers deal with students with special needs in other countries in Europe. With their experience they can develop their abilities and reach European standards. By sharing different teaching methods and exchanging good practices we, teachers, will experience teamwork at a European level and provide our students with new opportunities to acquire knowledge. Our target country for our professional groups (6 people) is Portugal.
With the second job shadowing we offer opportunities for two teachers from the lower primary to develop their skills in cooperative work and ICT usage during lessons. Our target country is Latvia.
With a teaching practice our school has two aims: first we offer teaching practice for a colleague from Portugal at our school and, second, one of our teachers does her teaching practice there. We hope that our colleague develops her teaching skills and later on she can help and be the mentor for beginning teachers.   
2. With language courses we want to provide opportunities for our teachers (4 people) to improve their language skills, develop fluency and get confidence in everyday conversation.  Besides German and English, we want to raise awareness to other languages as well and give motivation to our students with our own example. This way our colleagues will be able to exchange and share opinions, discuss teaching methods and with their experience they will be able to widen not only theirs but others’ views on learning and teaching in modern times.
3. With teacher training sessions the aim is to prepare our staff for their future career model, raise their awareness of current and future issues, building connections and strengthening the bond between EU countries. Our colleagues (5 people) have chosen well-known teacher training schools that provide a wide variety of courses. We rely on the personal experience that individuals in the EU have acquired throughout their lives and careers. When shared, this experience is a great tool to promote the development of other professionals.
With this project we could broaden the European perspectives of our colleagues.


 

A projekt összefoglalása

Projektünk a TRY címet kapta. Ezzel a címmel kettős szándékunk volt. Egyrészt a szó jelentése maga próba vagy kipróbálni, vagyis újra szeretnénk kipróbálni, hogy az új program, melynek Erasmus+ a neve mennyiben váltja be a hozzáfűzött reményeket, mennyivel szélesíti a lehetőséget tanáraink számára szakmai és egyéb képzésekre, valamint mennyiben ad lehetőséget hospitálásra más iskolákban hosszú távon, európai viszonylatban. Másrészt a cím egy betűszó, melynek jelentése: "Tréningek, hogy Megújítsd Önmagad". Ezzel a projekttel lehetőséget szeretnénk adni motivált tanár kollégáinknak, hogy fejlesszék tudásukat, szakmai ismereteiket és képességüket, eszmecserét folytathassanak más országok tanáraival és újra és újra megújítsák önmagukat, erősítsék szakmai elhivatottságukat.
Szem előtt tartva az iskola szükségleteit, három területet céloztunk meg fejleszteni kollégáink számára. Az első terület, hogy olyan hospitálásokon és tanítási gyakorlaton vegyenek részt kollégáink, melyek egyrészt fejlesztő pedagógusaink számára adnak lehetőséget, hogy előzetesen megmutatva saját erősségüket, tanuljanak és megismerjék a portugál partner iskolájának munkáját, jó gyakorlatokat gyűjtsenek és ültessék át a magyar gyakorlatba, másrészt tanáraink fejlődjenek a kooperatív munkaformák alkalmazásában, és az IKT eszközök használata terén új ismereteket sajátítsanak el. Harmadrészt pedig, hogy tanítási gyakorlaton résztvevő kollégánk idegen környezetben "tesztelje" szakmai tudását. Fontos az is, hogy megismerjük, hogy vajon a 21. század modern technológiái mennyire kapnak szerepet az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésében, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogyan alkalmazható a tehetséggondozásban.  Másodsorban lehetőséget szeretnénk adni kollégáinknak idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére és ezzel párhuzamosan támogatni azt is, hogy megtörjön az angol, német egyeduralom az idegen nyelvek területén. Harmadsorban pedig hiszünk abban, hogy a módszertani fejlődés nem áll meg a felsőoktatási intézmény elvégzésével, tanárainknak továbbra is szükségük van módszertani fejlődésre, és a választott tanfolyamok is elősegítik majd a szakmai megújulást.
Nézzük részletezve:
1. Első lépésként egy iskolai hospitálással fejlesztő pedagógusainknak szeretnénk lehetőséget adni, hogy megnézhessék, hogyan működik a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztése egy másik európai országban. Tapasztalataikkal tovább fejleszthetik képességeiket és európai szintű minőséget érhetnek el. Különböző tanítási módszerek megosztásával, jó gyakorlatok megismerésével tanáraink megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit európai szinten, és tanulóink számára új lehetőségeket nyújtanak majd tudásuk fejlesztésében. Szakmai csoportunk (6 fő) célországa: Portugália.
Egy további hospitálással a változatos munkaformákat tanulmányozzuk és jó gyakorlatokat gyűjtünk nem csak általános oktatás, de az IKT eszközök használata teréni is. Szakmai csoportunk (2 fő) célországa: Lettország.
Egy tanár kollégánk tanítási kompetenciáit és szaktudását fejlesztené egy portugál iskolában. Megújulni idegen környezetben nagy kihívást jelent, de érdemes megpróbálni.
2. Másodsorban ezzel a projekttel szeretnénk lehetőséget nyújtani tanárainknak (4 fő), hogy fejlesszék nyelvi kompetenciáikat, fejlesszék szóbeli kommunikációs képességeiket és magabiztosabbá váljanak a mindennapi idegen nyelvi kommunikációban. Különösen támogatjuk azt is, hogy a német és angol mellett más idegen nyelv is megjelenjen iskolánk falai között. Nyelvtanfolyamaik által képesek lesznek eszmecserére, megosztani véleményüket, megvitatni tanítási módszereket. Tapasztalatikkal nem csak saját, de más kollégák látókörét is szélesíthetik a 21. századi tanulás- tanítás területén.
3. A tanár továbbképzések célja az, hogy tanárainkat felkészítsük a tanári életpálya modellre, felhívjuk figyelmüket a jelenlegi és eljövendő problémákra, valamint kapcsolatokat építsünk és erősítsük azokat az európai országok közt. Kollégáink (6 fő) neves tanárképző iskolákat választottak, melyek számos kurzust kínálnak. Olyan személyes tapasztalatokra alapozunk, melyeket az egyén élete és szakmai karrierje során sajátít el az EU-ban. Ha ezeket a tapasztalatokat megosztják kollégáink, más tanárok szakmai fejlődését is elősegítik vele.
Ezzel a projekttel szélesíteni tudjuk kollégáink európai perspektíváit.