Job-shadowings

What is a job-shadowing?
Job-shadowing is an educational program where teachers from a differnet country can learn about a particular method or form of teaching to see if it might be suitable for them. In job shadowing, the host school provides observation of class practice, opportunities to learn about the school-system of the host country and about the host school. 
 
Job-shadowing vagy hospitálás jelentése megfigyelés. Lehetőséget kapunk és adunk, hogy óralátogatások alkalmával többet tudjunk meg az adott ország oktatási rendszeréről, az iskola felépítéséről és meghatározott szempontok alapján megfigyeljük a kiválasztott tantárgy tanítása során végzett módszereket, jó gyakorlatokat. A hospitálás során új módszerekkel gazdagodhatunk és lehetőségünk van arra, hogy a számunkra jónak minősülőt beillesszük  mindennapi oktatásunkba.